Marknadens mest prisvärda rapporterings-system?

  • skapa offerter
  • mall för egenkontroll 
  • översikt på mantimmar
  • totalkoll på timmar/resor
  • lägg in en bild i journalen
  • tidsbesparande sökfunktioner 
  • e-posta arbetsorder till personal
  • e-posta journal eller offert till kund
  • snabbkonvertera till faktura eller underlag 
  • meddela snabbt kund/personal via sms/e-post


Läs mer här