GDPR    Avtal & Villkor    Priser hemsida 

GDPR

Den 25 Maj 2018 ersätts svenska personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en ny EU-förordning som i många delar liknar PUL, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps vilket ger positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur vi som företag samlar in och behandlar våra kunders personuppgifter.

LD Webb Produktion lämnar aldrig ut uppgifter om företag/personer till tredje part. De uppgifter vi har om kunder och kunders kunder lagras endast i databas på vår onlineserver och utvecklingsservrar.

Hur våra kunder i sin tur hanterar sina personal och kunduppgifter i det avseendet kan vi naturligtvis inte garantera.

Frågor om detta hänvisas till de offentliga mailadresser som ni finner på vår hemsida.